Redakcja

Wydawca:
Contentation sp. z o.o.
al. Piastów 22
71-064 Szczecin

Redakcja:
becoined.com
aleja Niepodległości 124/15
02-577 Warszawa
hello@becoined.com

Redaktor naczelny: Mariusz Michalski